ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  Το σώμα είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού . Μέσα στο σώμα οι καλύτεροι αγωγοί του ρεύματος συμπίπτουν με τους « Μεσημβρινούς » της κλασσικής παραδοσιακής Κινέζικης ιατρικής . Κάθε φορά που περνάει ρεύμα από το σώμα , θα ακολουθήσει την πορεία των μεσημβρινών .

Η Βιο-Ηλεκτρική εμπέδηση (αντίσταση) του οργανισμού είναι συγκεκριμένη και οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως :
- Επάρκεια υγρών στον οργανισμό.
- Κατανάλωση αλάτων και άλλων μορίων σε μορφή ιόντων.
- Υγρασία του δέρματος.
- Πάχος λιπώδους ιστού, κ.λ.π.

  Σε παρόμοιες αρχές λειτουργίας με τον Βιοσυντονισμό βασίζονται πολλές εξετάσεις σήμερα , όπως η λιπομέτρηση , η εκτίμηση σύστασης του σώματος και άλλες . Η διασημότερη και παλαιότερη μορφή εξέταση που βασίζεται σε αυτές τις αρχές είναι το καρδιογράφημα ( η βασική διαφορά είναι ότι το καρδιογράφημα μετράει τα δυναμικά παθητικά , ενώ στον Βιοσυντονισμό εισάγονται πληροφορίες με την μορφή του ηλεκτρικού ρεύματος).

Περισσότερα